Diensten voor privépersonen

Iedere burger kan terecht bij Legia Gerechtsdeurwaarders voor informatie ..

Heeft u:

  • Een huurder die weigert zijn huur te betalen?

Hoe sneller en kordater u optreedt, hoe groter de kans om de schade tot een minimum te beperken

  • Heeft u andere vormen van tegoeden of prestaties welke aan u zijn verschuldigd?
  • Verschuldigde onderhoudsgelden?

Op basis van een notariële akte of een echtscheidingsvonnis, kan de gerechtsdeurwaarder de onderhoudsgelden waar u recht op hebt gerechtelijk invorderen, zelfs zonder tussenkomst van een advocaat.

Een gedetailleerd overzicht van de achterstallige alimentatiebijdragen die uw ex-partner u verschuldigd is, is uiteraard zeker gewenst.

  • Hoger bod bij een openbare verkoop van een onroerend goed

Een hoger bod moet minstens 10% bedragen van de prijs waaraan het pand voorlopig werd toegewezen, waarbij uw bod niet lager mag zijn dan 250 euro en niet hoger hoeft te zijn dan 6.200 euro.

  • Vaststellingen van materiële zintuiglijk waarneembare burgerrechtelijke feiten

(zie meer info onder de rubriek “diensten”)

Meer vragen ?

Neem gerust contact op.

Tel: 09 386 56 99
Mail: info@gdw-legia.be

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.