Er werd beslag gelegd op uw loon

Dit is eveneens een manier voor de gerechtsdeurwaarder om tot recuperatie over te gaan van de schuld die u aan een schuldeiser dient te betalen.

Dit is één van de vormen van een beslag onder derden (met een derde wordt dan uw werkgever, uitbetalingsinstelling, etc.) waarbij het wettelijk voor beslag vatbare gedeelte van uw loon, vakantiegeld, eindejaarspremie wordt overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Die laatste heeft dan de wettelijke plicht om al uw schuldeisers aan te schrijven om zodoende het ontvangen bedrag op een wettelijke manier te verdelen over al uw schuldeisers die zich hebben kenbaar gemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Uw loon is echter beschermd, d.w.z. dat niet uw volledig loon vatbaar is voor beslag (behalve voor onderhoudsplicht). Het gedeelte onder 1.073 € (voor 2016) komt niet in aanmerking voor beslag. Vanaf 1.069 € (voor 2016) wordt er per schijf een bepaald gedeelte van uw loon ingehouden. Hoe hoger uw nettoloon hoe meer het vatbaar is voor beslag (met een toeslag voor ieder kind).

Eén uitzondering: bij het innen van verschuldigde onderhoudsgelden zijn er geen grenzen en kan dus op een volledig inkomen beslag worden gelegd.

Uw werkgever of uitkerende instantie is als zogenaamde derde partij verplicht om aan het loonbeslag mee te werken. Hij kan hieraan niet ontsnappen.

Wij vermelden volledigheidshalve onder deze rubriek dat op verzoek van een schuldeiser eveneens bewarend of uitvoerend beslag kan gelegd worden op uw bankrekening. Uw rekening wordt dan door de bankinstelling “geblokkeerd”. De bankinstelling is in die omstandigheden verplicht om het positieve saldo van uw bankrekening aan ons mee te delen.

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.