U kreeg een betekening/bevel

De gerechtsdeurwaarder is bij u langs geweest en u kreeg een exploot van betekening van een vonnis of de uitspraak van de rechtbank.

Dit wil zeggen dat u sinds die datum officieel kennis heeft gekregen dat er lastens u een vonnis werd geveld en ter kennis gebracht. U bent nu op de hoogte gebracht van de inhoud en de verplichtingen die u eventueel zijn opgelegd. U heeft nu slechts een beperkte tijd om te reageren.

U kreeg een betekening met bevel tot betalen of een dwangbevel?

Dat wil zeggen dat u naast de officiële kennisgeving van de veroordeling door de rechtbank er ook een afrekening werd gemaakt van hetgeen u dient te betalen. Hier ook heeft u slechts een kortere tijd om te reageren zo niet wordt het dossier in gereedheid gebracht om verdere maatregelen te nemen opdat u zou betalen.

U bent akkoord met hetgeen de rechter u oplegt?

Neem onmiddellijk contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Als u veroordeeld bent tot het betalen van een geldsom en u kan dit onmiddellijk betalen – informeer naar het juiste bedrag dat u dient over te schrijven en hou rekening met zowel de intresten als met de verwerking door de bank van een aantal werkdagen.

Indien u het bedrag niet onmiddellijk volledig kan betalen, neem zeker en zo vlug als mogelijk telefonisch contact op met het kantoor teneinde tot een regeling te komen. Zo kan u bijkomende kosten en/of moeilijkheden vermijden.
Opgelet: u heeft pas betaald wanneer wij de betaling op onze rekening ontvangen hebben. Hou dus rekening met de verwerking met een aantal werkdagen die de banken nodig hebben om te verwerken.

U bent niet akkoord met hetgeen de rechter u oplegt? 

Neem onmiddellijk contact op met uw advocaat/raadsman of justitiehuis om uw rechten te vrijwaren. Verwittig eveneens ook de gerechtsdeurwaarder van de stappen die u eerstdaags gaat ondernemen. Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kan aantekenen indien u niet akkoord bent met het vonnis. Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht.

Het aantekenen van een verzet of hoger beroep ontslaat u niet automatisch van uw plicht om het vonnis of dwangbevel na te leven. U zal bijvoorbeeld toch moet betalen als in het vonnis of dwangbevel staat dat het ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is.

Als u helemaal niks onderneemt, dan bestaat de mogelijkheid dat de gerechtsdeurwaarder op korte termijn zal overgaan tot de verdere tenuitvoerlegging bij wijze van beslag. Dit kan zijn op (een deel van) uw inkomsten, op het saldo van uw bankrekening of op de aan u toebehorende roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) of onroerende zaken (bijvoorbeeld woning).

Afbetalingsplan

Wenst u meer info en/of had u graag een afbetalingsplan bekomen?
Neem dan zeker contact met ons op: 09 / 386 56 99 of 

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.