Diensten voor de ondernemingen

Onze eerste taak is te zorgen voor de inning van verschuldigde geldsommen, dit is onze core business.

U dacht wellicht aan een drempelverlagend initiatief en dacht aan een incasso kantoor maar onnodig te zeggen dat een brief (= aanmaning) van een gerechtsdeurwaarder pas werkelijk indruk maakt en niet een zoveelste weinig zeggende standaard brief is.

Wij streven steevast naar een rendabele oplossing op lange termijn en behandelen al uw dossiers op een persoonlijke wijze ondersteund door onze jarenlange expertise, onze toegang tot een aantal specifieke databanken, het uitwerken van een voor beide partijen verantwoorde oplossing.

U kan ons contacteren voor resultaat gerichte minnelijke invorderingen als indien nodig een voorgezette gerechtelijke invordering.

Wij begeleiden u bij iedere stap, steeds in onderling overleg en met concrete afspraken met u over de gang van zaken in elk dossier zodat de juiste accenten worden gelegd en de gewenste resultaten worden gehaald. Het behoud van uw commerciële relatie met uw klant staat centraal in deze werkwijze.

Lees zeker de meer informatie nopens de snellere en goedkopere B2B invorderingen en wat deze voor uw onderneming kan betekenen.  Wij liggen wakker van uw tegoeden en doen er iets aan !

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.