Enkele nuttige links

Vereniging van Gerechtsdeurwaarders van Gent en omstreken / Veilingzaal Gent

http://gent.gerechtsdeurwaarders.be

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

http://www.gerechtsdeurwaarders.be

Kamer van Oost-Vlaamse gerechtsdeurwaarders

http://www.ovlgdw.be

Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders

http://www.uihj.com

Orde van Advocaten – Balie Gent

http://www.balie-gent.be

Federale Overheidsdienst Justitie

http://just.fgov.be/

Arbitragehof

http://www.arbitrage.be

Hof van Cassatie

http://www.cass.be

Raad van State

http://raadvst-consetat.fgov.be

Rechtbank van Koophandel Gent

http://www.juridat.be/rechtbank_koophandel/general_Nl/index_nouv.php?juridiction=15&lang=N&canton=410&ville=gent

Rechtbank van eerste aanleg Gent

http://www.gent.be/eCache/THE/4/216.cmVjPTQ1MjM1.html

Kruispuntbank van Ondernemingen

http://economie.fgov.be/nl/modules/onlineservice/KBO/bce_public_search_odi.jspĀ 

SAM-TES

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes

Stad Gent

http://www.gent.be

OCMW Gent

http://www.ocmwgent.be

CAW : Centrum Algemeen Welzijnswerk – hulpverlening

http://www.caw.be

Pro Deo Advocaat Vlaanderen

http://www.prodeoadvocaat.vlaanderen

Justitiehuis

http://www.justitiehuizen.be

BU2A2546

 

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.