Uw goederen werden in beslag genomen

Uw goederen werden in beslag genomen, hetzij bewarend of uitvoerend.

Bij een bewarend beslag kan u uw inboedel nog gebruiken, maar mag u niets verkopen of wegschenken. Bij een uitvoerend beslag kan uw inboedel desgevallend effectief worden verkocht en met de opbrengst van die verkoop kan dan uw schuldeiser betaald worden.

Dit is niet de eerste stap. U heeft ondertussen van de gerechtsdeurwaarder een aantal kansen gekregen om de schuld te regelen, zo werd u onder meer enige tijd geleden het vonnis betekend (d.w.z. dat u officieel kennis heeft gekregen dat u veroordeeld werd tot betaling van een geldsom aan uw schuldeiser).

Afbetalingsplan

Tot op heden mochten wij van u nog geen betaling of ernstig voorstel daartoe ontvangen en daarom kregen wij de opdracht om bij u langs te komen, om uw goederen in beslag te nemen, teneinde – indien u niet betaalt of een (serieus) afbetalingsplan met ons overeenkomt – de goederen te verkopen om aldus met de opbrengst van de verkoop (al) uw schulden te vereffenen.

Had u graag een afbetalingsplan bekomen? Neem dan zeker contact met ons op: 09 / 386 56 99 of 

Toegang tot de woning

Ook als u niet thuis was of u verhindert dat wij bij u binnen komen, zijn wij gemachtigd om – desnoods vergezeld van een slotenmaker en politie – toegang te verkrijgen tot uw woning en een inventaris op te maken van àl uw goederen. De kosten daarvan (alsmede de eventuele herstellingen) zijn voor u. Wij hebben ook het recht om gesloten meubels open te maken om de inhoud ervan in beslag te kunnen nemen.

Op welke goederen kan geen beslag worden gelegd?

Op sommige zaken zullen er -zoals bij Wet bepaald- geen beslag worden gelegd en die voor u (en uw gezin) levensnoodzakelijk zijn. Ook is het mogelijk dat er beslag werd gelegd op een aantal goederen die mogelijkerwijze niet uw eigendom zijn. Een gerechtsdeurwaarder is echter niet gemachtigd om zich over dit eigendomsrecht van die goederen uit te spreken. Dat kan alleen de rechtbank en dus dient de eigenaar een procedure in te leiden (revindicatie) voor de Beslagrechter en dat aan de hand van facturen of andere bewijsstukken.

Wat na de inbeslagname?

Tussen de datum van inbeslagname en de datum van effectieve verkoop is er één maand. Benut die maand om tot een regeling te komen met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Een allerlaatste verwittiging gebeurt aan de hand van een aanplakking (gele aanplakbrief), waarbij wordt aangekondigd dat er eerstdaags zal worden overgegaan tot oplading én verkoop van de in beslag genomen goederen.

Het kantoor van de gerechtsdeurwaarder neemt de nodige maatregelen opdat deze oplading zo vlot mogelijk zal verlopen en begint dus enkele dagen voorafgaand de verkoping met enkele maatregelen. Laat het echter zo ver niet komen en bezorg Uw betaalbewijzen zo vlug als mogelijk (ten laatste 3 dagen voor de verkoping).

Binnen de tien dagen vanaf de inbeslagname heeft u de mogelijkheid om bij ons de in beslag genomen goederen in der minne te verkopen. Gelieve een voorstel naar ons kantoor te doen om Uw goederen zélf te verkopen ter delging van uw schulden met opgave van de mogelijke koper en de voorgestelde prijs maar mits akkoord van de schuldeiser(s). Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Eénmaal de goederen opgeladen, worden die dus verkocht om zo veel mogelijk schulden te voldoen. Uw goederen worden dus tweedehands goederen en zullen dus bij verkoop véél minder waard zijn dan hetgeen u ervoor heeft betaald, los van de (emotionele) waarde. Laat het dus niet zo ver komen. Contacteer ons snel om een goede regeling te kunnen treffen.

 

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.