U bent gedagvaard

Dit is een oproeping om te verschijnen voor de rechtbank.

Uw schuldeiser heeft ons gevraagd om een gerechtsprocedure te starten door middel van een dagvaarding.

De gerechtsdeurwaarder heeft u een exploot overhandigt, waarin naast de reden(en) waarom de schuldeiser u heeft opgeroepen, de zittingsdatum waarop u (of uw raadsman) dient te verschijnen alsmede tenslotte de samenstelling van het gevorderde bedrag dat de schuldeiser wenst te bekomen.

1/ Bent u vergeten dit bedrag te betalen en kan u het bedrag betalen? Neem dan contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder die de afrekening zal opmaken. U dient er dan voor te zorgen dat de volledige betaling tijdig op de rekening staat van de gerechtsdeurwaarder en dit vóór de zittingsdatum of kan u contant/bancontact op kantoor betalen zodat de gerechtsdeurwaarder nog tijdig de schuldeiser (of zijn/haar raadsman) kan verwittigen.

2/ Bent u de bedragen verschuldigd, maar kan u het bedrag niet volledig betalen? Neem dan toch best contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder om later onnodige kosten te vermijden.

3/ Betwist u de vordering? Neem dan contact op met uw raadsman zodat hij tijdig de nodige maatregelen kan treffen en u desgevallend kan vertegenwoordigen voor de respectievelijke rechtbank.

Onder bepaalde voorwaarden kan u de hulp inroepen van een pro deo advocaat, maar dan dient u contact op te nemen het pro deo kantoor bij de rechtbank van eerste aanleg.

Mocht u op de zitting niet verschijnen, zal een vonnis worden uitgesproken bij verstek of in uw afwezigheid.

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.