U kreeg een aanmaning

Uw schuldeiser verzocht ons voorafgaandelijk het opstarten van een procedure voor de rechtbank om u te berichten dat u nog een bepaalde som verschuldigd bent.

Misschien bent u een schuld uit het oog verloren? Kijk derhalve eerst goed na of u die sommen nog dient te betalen en/of dat u meent dat u ze niet hoeft te betalen omdat u ze heeft betwist.

Indien u evenwel meent dat u ze niet (meer) hoeft te betalen, laat dan uw reden aan de gerechtsdeurwaarder weten, al dan niet vergezeld van uw bewijsstukken.

De gerechtsdeurwaarder zal dan informeren bij de verzoekende partij, uw schuldeiser, en bericht u nadien van het verder verloop.

Indien u echter niet heeft betaald, regel dit dan zo vlug als mogelijk met de gerechtsdeurwaarder. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om de schuld in één keer af te betalen, neem dan zeker contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder teneinde een afbetalingsplan op te stellen en stipt na te leven.

Reageert u niet op onze aanmaning, dan kan uw schuldeiser ons opdracht geven om een gerechtelijke procedure op te starten met veel bijkomende kosten.

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.