Dienstverlening naar de overheid

Als huidige partner van verscheidene overheidsinstellingen (o.m. RSZ, Team Invorderingen Natuurlijke personen kanton Deinze, Stad Gent, diverse financieel beheerders van steden en gemeenten..) staat Legia Gerechtsdeurwaarders garant voor snelle en stipte opvolging van de haar toevertrouwde opdrachten, steeds met respect voor de belangen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze overheden maar zonder het menselijk aspect en belangen van de burger uit het oog te verliezen.

Net als bereikbaarheid en communicatie, dragen wij een proceseconomisch en kostenefficiënt optreden dragen hoog in het vaandel in het belang van onze opdrachtgever.

In onze dienstverlening houden wij ons nauwgezet aan de deontologische en wettelijke verplichtingen eigen aan ons ambt maar evenzeer met ruime aandacht voor het sociaal-maatschappelijke aspect.

Als betrokken overheidsmedewerker kan u bij Legia Gerechtsdeurwaarders indien gewenst online toegang krijgen tot uw dossiers. Zo kunt u in real time de stand van zaken raadplegen, zijnde relevante documenten en data, een kostenoverzicht en andere relevante informatie.

Voor vragen: aarzel niet om ons te contacteren.

Belangrijk nieuws

Vanaf 20 maart 2017 nemen wij intrek in ons nieuw kantoor te 9800 Deinze, Kastanjelaan 17/2 !

Een snelle en vereenvoudigde invordering van uw B2B-facturen? Kijk hier voor meer informatie.